Guilty Monkey Copyright

DISCLAIMER

Algemeen
Deze voorwaarden (“Disclaimer”) zijn van toepassing op de website www.guiltymonkey.nl van Guilty Monkey Brewery B.V. gevestigd te Veesteeg 12, 6658 KP te Beneden-Leeuwen (“Guilty Monkey”). Door deze website te raadplegen en de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Lees deze Disclaimer daarom zorgvuldig door.

Gebruik van deze website
Het gebruik van de op deze website aangeboden informatie geschiedt voor uw eigen rekening en risico. Hoewel de aangeboden informatie met zorg wordt samengesteld kan het voorkomen dat de via deze website aangeboden informatie onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie, producten en diensten van derden
Wanneer Guilty Monkey hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Guilty Monkey de op die websites van derden aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Guilty Monkey aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door Guilty Monkey niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Guilty Monkey en haar licentiegevers behouden zich alle rechten voor, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie zoals teksten, grafisch materiaal, merken, handelsnamen en logo’s. Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Guilty Monkey of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Guilty Monkey is het niet toegestaan links naar deze website aan te bieden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Guilty Monkey is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste informatie op deze website, in het bijzonder informatie die door derden aan Guilty Monkey is verstrekt, of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website.

Guilty Monkey garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren en dat deze altijd beschikbaar is. Guilty Monkey is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door het niet beschikbaar zijn van deze website.

Wijzigingen
Guilty Monkey behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u daarom aan deze Disclaimer regelmatig te raadplegen.